دو مولفه اصلیِ بلند مدت شدن روابط

دو مولفه ی اصلی روابط ، شور و راحتی است. طرفینِ روابط بلند مدتی که نیازهای یکدیگر را برآورده می کنند، در حد قابل قبولی شور و راحتی دارند. اجازه دهید این دو مولفه را بیشتر بررسی کنیم:

شور همان انرژی عاشقانه و جنسی است که شما را به عنوان یک زوج در کنار هم نگه می دارد. شور، انگیزه ی بزرگی است. شور است که شما را وا می دارد درهای دل تان را به روی دیگری بگشایید و آرزو، میل و صمیمیت ها بر آن استوارند. اما شور به تنهایی نمی تواند طرفین را کنار هم نگه دارد.

مولفه ی دوم، چیزی است که به آن راحتی می گوییم. راحتی، توان رسیدن به چیزها، لذت بردن از معاشرت با یکدیگر، احترام گذاشتن به یکدیگر، اشتراک در سبک زندگی، اهداف و ارزش ها (اعم از ارزش های مالی، بچه داری، شغلی و غیره) و زندگی آرام و رضایت مندانه در کنار هم است.

در بحث تعهد به یکدیگر، شور، قسمت دلی قضیه است. اما این مغز شما است که تعیین میکند رابطه ی مورد نظر آن قدر راحتی فراهم می کند که به آن متعهد شوید یا نه. در طول عمر خود باید شور و راحتی را برای یکدیگر به اندازه ی کافی تامین کنید.

 

 مشاوره کودک و نوجوان: همه روزه

مشاوره بزرگسالان: روزهای زوج

تهران: 9092301693

شهرستان ها: 9099070316

 

/ 0 نظر / 19 بازدید