با خودت قهر مکن...

هرگز با خودت قهر مکن ...
هرگز مگذار دیگران وادارت کنند با خودت قهر کنی.
و هرگز اجازه مده دیگران وادارت کنند خودت، خودت را محکوم کنی.
به محض اینکه خودت با خودت قهر کنی دیگر نسبت به سلامت ذهن و روان و جسم خود بی اعتنا میشوی و هر نوع بی حرمتی به جسم و روح خودت را می پذیری .
همیشه با خودت آشتی باش و همیشه برای جبران خطاها به خودت فرصت بده .

شیوانا

/ 1 نظر / 19 بازدید