چند عامل برای یک ازدواج موفق

 

سلامتجسمیوروانی

 انسان سالم، خانواده سالم ایجاد می کند. برخی از بیماریها ممکن است تهدیدی جدی برای سلامت انسان و همسر آینده او باشد. در این زمینه مراجعه به مراکز درمانی برای تشخیص و درمان زودرس و مشاوره قبل از ازدواج در مراکز مشاوره توصیه می گردد.

 

منبعدرآمدوشغلمناسب

 برای یک ازدواج موفق و زندگی سعادتمند، مسئله شغل می بایستی جدی گرفته شود. با داشتن کارو شغل، عشق و محبت زوجین در منزل رونق و تداوم می یابد .با وجودیکه داشتن شغل و درآمد لازمه خوشبختی خانواده است، باید توجه داشت که امکانات مالی به تنهایی نمی تواند حل کننده همه مشکلات یک خانواده و متضمن خوشبختی باشد و اهمیت آن تنها بایستی در کنار سایر عوامل ارزیابی شود.

 

داشتننیتوارادهبرایتشکیلخانواده

 هر یک از زوجین باید با دید باز و با رضایت خود اقدام به تشکیل خانواده نمایند . ازدواج نباید به عنوان راه حلی برای دوری از مشکلات خانوادگی جوان در خانواده در نظر گرفته شود، بلکه ازدواج زمانی موفق خواهد بود که با هدف تشکیل خانواده و تعالی روحی زوجین درنظر گرفته شود . با وجودیکه والدین در راهنمایی جوانان در انتخاب همسر نقش تعیین کننده ای دارند، این نقش باید به صورت مشاوره ای باشد و نباید بصورت تحمیلی و سلب اختیار جوان در تعیین شریک زندگی آینده اش باشد.

 

مسئولیتپذیریوپاسخگوییبهنیازهایجسمیروحیوعاطفیهمسر

 زوجین باید متوجه باشند که با تشکیل خانواده، نقشهای جدیدی برای آنان بوجود می آید که می بایستی در مقابل آن مسئولیت پذیر باشند. زن و مرد متأهل نسبت به یکدیگر متعهد هستند و می بایستی با تمام وجود سعی در ایفای وظایف نمایند. یکی از اساسی ترین پایه های موفقیت یک زندگی زناشویی، شناخت دقیق نیازهای جسمی، روحی و عاطفی همسر و تلاش مستمر و دائم در پاسخ به این نیازهاست. زوجین می بایستی در این جهت به یکدیگر کمک رسانند و مشوق و همکاریکدیگر باشند. همچنین لازم است تا از توقعات خارج از توانایی همسر اجتناب گردد . به عبارتدیگر زوجین باید تلاش کنند تا در کنار یکدیگر باشند و نه در مقابل هم. علاوه بر این، هر یک از زوجین می بایستی مسئولیت تنظیم خانواده را بپذیرند و تعداد فرزندان و فاصله مناسب تولد آنان را رعایت نمایند.

 

یکعشقیکهمسر الگویتکهمسری

 این اصل متضمن دوام و خوشبختی یک خانواده است. وفاداری به همسر، وفاداری به عشق را به

ارمغان می آورد.

 

بههمسرخوداحترامبگذاریدوگذشتداشتهباشید

 زوجین می بایستی در همه حال و در هر شرایطی به همسر خود احترام بگذارند . نزدیکی زوجین

هیچگاه حق توهین و تحقیر یکدیگر را به آنان نمی دهد. با اولین توهین به همسر، اولین گام برای فروریختن بنای خانواده برداشته شده است و اصالت خانواده زیر سؤال می رود. هیچ خطایی از طرف همسر، شما را محق به توهین به او نمی کند. گذشت لازمه هر رابطه طولانی مدت است . انسان در طول زندگی مرتکب خطاهایی می گردد و گذشت و راهنمایی دوستانه همسر ، زمینه پیشگیری از وقوع مجدد آن خطا را فراهم می کند، احساس صمیمیت را تقویت می کند و زندگی را به کام زوجین شیرین می سازد.

 

معنویات

 پای بندی به اخلاق و فرهنگ مترقی ومعیارهای اجتماعی همچون چراغی روشن در راه تداوم زندگی زوجین است. زوجین باید به تقویت اخلاق و شعور اجتماع ی در یکدیگر یاری رسانند و در این صورت است که عطر و طراوت صمیمیت بنیاد خانوادگیشان را معطر میکند.

 

 مشاوره کودک و نوجوان: همه روزه

مشاوره بزرگسالان: روزهای زوج

تهران: 9092301693

شهرستان ها: 9099070316

 

/ 0 نظر / 16 بازدید