سه اشتباه در برقراری رابطه

اسرار برقراری یک رابطه مؤثر چیست؟ چگونه یک زن آن چیزی را که می خواهد بدست می آورد در حالی که شریک زندگیش را نیز به خواسته اش میرساند؟ بگذارید نگاهی داشته باشیم به سه مشکل اصلی که اکثر زوجها با آن دست به گریبان می باشند و ببینید چگونه می توان آنها راحل نمود.

 

اشتباهاول: ایجادارتباطبرایزیرنفوذخودقراردادنوزرنگی

 

گاهی اوقات ما یک رابطه را برای بدست آوردن خواسته هایمان آغاز می کنیم خواه طرف مقابل توانایی برآوردن آن را داشته باشد و خواه نداشته باشد. قهر می کنیم، اخم می کنیم ، تهدید می کنیم، چاپلوسی می کنیم و آنچه در توان داریم برای ایجاد احساس ناراحتی در طرف مقابلمان انجام می دهیم. این نوع رفتار، گرچه ممکن است بطور موقتی مؤثر باشد، اثر بسیار ناگواری در طولانی مدت بر سلامت رابطه خواهد گذارد. آن را رها کنید، برای خواسته و پیشنهادات نفر دیگر احترام قائل گردید. اگر او نمی تواند خواسته شما را برآورده کند، ببینید می توانید خودتان آن را به خود بدهید.

 

اشتباهدوم: ایجادارتباطبرایفریبدادن

 

فریبکاری با اینکه نیازی به گفتن ندارد ، این یکی از خطرناکترین انواع رفتار ی است که بسیاری از رابطه ها را نابود می کند. دروغها، گزافه گویی ها، بازی دادنها و نیرنگهای متداول همگی باعث پریشانی و رنجش می گردند. آنها بنیان رابطه را به لرزه درآورده و در نهایت شکافی عمیق در اعتماد بوجود می آورند. نسبت به خطر آن هوشیار بوده و پیش از اینکه آغاز شود متوقفش سازید. اگر این چیزی است که برای شما آشنا  به نظر می رسد ، ابتد ا آنر ا در رفتارهای خودتان مورد سنجش قرار دهید. اگر صادق و رک باشید، دیگر مایل به پذیرش فریب دیگران نخواهید بود. در روابط خود راستی و درستی را پیشه کنید.

 

اشتباهسوم : ایجادارتباطباپیغامهایمتناقض

 

پیامهای متناقض - چیزی را گفتن و چیز دیگری را انجام دادن - یک فرم بسیار رایج فریب و نیرنگ می باشد. همچنین این می تواند بصورت قول دادن لفظی یا عملی و انجام ندادن آن دربیاید. پیغامهای متناقض باعث پریشانی بسیار میگردند . همیشه به اعمال فرد توجه نمایید . معمولا اعمال نسبت به گفتار همترازی بیشتری با حقیقت دارند . اگر گفتارشان  با اعمالشان در تناقض بود، آنچه که گفته می شود را نادیده پندارید . درک کنید که شخص دارای تعارض بوده و اجازه ندهید شما را نیز دچار آن احساس نماید.

 

 مشاوره کودک و نوجوان: همه روزه

مشاوره بزرگسالان: روزهای زوج

تهران: 9092301693

شهرستان ها: 9099070316

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید